top of page
Stepney-Safeguarding

Опазване

Нашият първи приоритет е благосъстоянието на вашето дете и законово изискване е проблемите със закрилата на детето да бъдат докладвани на съответните органи.  Ако искате да научите повече за тази процедура, моля, вижте нашата Политика за закрила на детето по-долу или ако имате някакви допълнителни въпроси, моля, говорете с г-жа C Ball, нашия определен ръководител по защита, или г-жа A Matthews, нашият асистент по защита.

Поддържане на безопасността на децата в образованието – част 1 – септември 2021 г

Политика за защита и процедурна политика

Stepney-SafeguardingLead

Miss J Atkinson

Designated Safeguarding Lead

Stepney-DeputySafeguardingLead

Mrs R Brocklebank 

Deputy Safeguarding Lead & SENCO

bottom of page