top of page
Stepney_PS_2022_thumbnails-147.JPG

Училищни политики

Правила на началното основно училище

 

Политическите документи гарантират, че училищният живот се ръководи от ясен набор от правила за всеки и всеки повод. Той гарантира, че има последователност на действията и решенията за всички деца в нашата учебна среда. Те служат за поддържане на високи стандарти за всички събития, които могат да се проведат и дават възможност на служителите да преглеждат редовно тези насоки, за да преоценят процедурите.

 

Всички правила на училището са достъпни за преглед от родителите и членовете на общността.

По-долу са дадени някои от тези правила, които може да ви бъдат полезни:​​

bottom of page