top of page
Stepney_PS_2022_thumbnails-155_edited.jpg

Защита на данни

Нашият Multi Academy Trust (MAT) има за цел да гарантира, че всички лични данни, събрани за персонал, ученици, родители, управители, посетители и други лица, се събират, съхраняват и обработват в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и очакваните разпоредби на Закона за защита на данните от 2018 г. (DPA 2018), както е посочено в законопроекта за защита на данните.

Щракнете тук за нашата политика за защита на данните

bottom of page