top of page

Основен етап 2 - пепел и бряст

Основен етап 2 Преглед на учебната програма

Пролетен семестър – чудя се защо?

Можете да видите нашия най-нов бюлетин за учебни програми по-долу:

Можете да видите нашето последно предизвикателство за домашно училище по-долу:

Можете да видите нашите PSHE Jigsaw планове по-долу:

   

  Какво да очаквате, кога? Ръководство за родители

  Целта на тази брошура е да ви помогне като родител/полагащ грижи да разберете повече за това как вашето дете се учи и развива през първите си пет години във връзка с EYFS. Децата се развиват по-бързо през първите пет години от живота си, отколкото през всяко друго време. Тази брошура е написана, за да ви помогне като родител да разберете какво да очаквате през тези жизнено важни години, като се фокусира върху седемте области на обучение и развитие, които са обхванати в EYFS.


  Изтеглете книжката по-долу

  Какво да очаквате, кога? Ръководство за родители 2015 г

   

  Какво е да си дете в Priory Primary School EYFS?

  Какво е да си дете в Priory Primary School EYFS – Нашата политика на EYFS

  Писмо за ранно осиновяване на целите на ранното обучение

  Ранно приемане Цели за ранно обучение

  bottom of page