top of page

Нагласа за растеж и учене на мускули

Нашият подход на мислене за учене на мускули и растеж има за цел да помогне на децата да „знаят повече и да помнят повече“.

Ние използваме набор от осем обучаващи мускула, които позволяват на децата да имат успешен достъп до принципите на мислене за растеж. Учебният мускулен език е вграден в нашия език на обучение. Всеки учещ мускул е свързан с история и герой.

Учещите мускули са неразделна част от нашата система за възнаграждение, използвана за идентифициране на нашите Star Learners и за възхваление на положителното поведение при учене. Във всяка класна стая има визуален постер, представителен за всеки обучаващ мускул.  

 

Вижте нашите плакати за обучение на мускулите по-долу.

Stepney-Be Curious
Stepney-Concentration
Stepney-Cooperate
Stepney-Don'tGiveUp
Stepney-EnjoyLearning
Stepney-HaveaGo
Stepney-KeepImproving
Stepney-UseYourImagination
bottom of page