top of page
Stepney-SchoolResults

Училищни резултати

Таблици за училищни резултати

Таблиците за представяне в началното училище предоставят информация за постиженията на учениците в началните училища, как те се сравняват с други училища в района на местните власти (LA) и в Англия като цяло.

Данните могат да бъдат прегледани и изтеглени от раздела с таблици за ефективност на уебсайта на Министерството на образованието.

Таблиците показват:

  • резултати от тестовете KS2 по четене, математика и граматика, пунктуация и правопис

  • KS2 оценки на учители по английски език, четене, писане, математика и природни науки

  • KS1-2 измерва напредъка в четенето, писането и математиката

  • KS1-2 добавена стойност

Те също така включват ключови мерки за подгрупи от ученици във всяко училище, включително ученици в неравностойно положение, ученици с нисък, среден и висок успех, момчета, момичета, ученици с английски като допълнителен език и ученици, които са били в училището през целия 5 и 6 години (неподвижни ученици).

Щракнете тук, за да видите нашата таблица за представяне на уебсайта на Министерството на образованието.

Моля, имайте предвид, че последните резултати са от 2018 - 2019 г. поради пандемията.

DepartmentforEducationLogo
bottom of page