top of page
Stepney-OurSchool
درباره مدرسه ما

Priory Primary School یک مدرسه ابتدایی محلی واقع در غرب شهر هال است.  ما تقریباً 430 کودک مشغول به تحصیل هستیم و یک مدرسه دو فرم ورودی هستیم. در مرحله بنیاد خود ما همچنین یک مهد کودک با 52 مکان داریم.

ما بخشی از Thrive Co-operative Learning Trust هستیم و با 6 مدرسه ابتدایی و 2 مدرسه متوسطه دیگر در شهر همکاری می کنیم. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد Thrive Co-Operative Learning Trust بیابید اینجا.

bottom of page