top of page

ذهنیت رشد و یادگیری عضلات

هدف ما رویکرد ذهنیت رشد و عضله یادگیری است که به کودکان کمک کند "بیشتر بدانند و بیشتر به خاطر بسپارند".

ما از مجموعه‌ای از هشت عضله یادگیری استفاده می‌کنیم که کودکان را قادر می‌سازد تا با موفقیت به اصول ذهنیت رشد دسترسی پیدا کنند. یادگیری زبان ماهیچه ای در زبان یادگیری ما تعبیه شده است. هر ماهیچه یادگیری به یک داستان و شخصیت مرتبط است.

عضلات یادگیری بخشی جدایی ناپذیر از سیستم پاداش ما هستند که برای شناسایی ستاره‌آموزان و تمجید از رفتارهای یادگیری مثبت استفاده می‌شود. یک پوستر بصری نماینده هر ماهیچه در حال یادگیری در هر کلاس درس وجود دارد.  

 

پوسترهای آموزش عضلات ما را در زیر مشاهده کنید.

Stepney-Be Curious
Stepney-Concentration
Stepney-Cooperate
Stepney-Don'tGiveUp
Stepney-EnjoyLearning
Stepney-HaveaGo
Stepney-KeepImproving
Stepney-UseYourImagination
bottom of page