top of page
چشم انداز و اهداف

چشم انداز ما

همه فرزندان ما برای یادگیری در هیجان هستند. آنها از احساس موفقیت لذت می برند، اعتماد به نفس ایجاد می کنند و شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر می شوند.

 

 

اهداف ما

این اهداف برای کل جامعه مدرسه ما - کودکان، کارکنان، فرمانداران و خانواده ها:

  • برای پرورش زبان آموزان مستقل، مشتاق و خلاق با مهارت های زندگی

  • برای ایجاد محیطی دلپذیر، شاد و ایمن، که در آن یادگیرندگان با اعتماد به نفس ریسک پذیر هستند و می توانند شکوفا شوند.

  • ارائه یک برنامه درسی معتبر، که فرصت هایی برای چالش و آرزو فراهم می کند و کودکان را برای آینده آماده می کند

  • برای ساختن جامعه ای مبتنی بر احترام متقابل، که در آن هرکس مسئولیت اعمال و انتخاب رفتار خود را بر عهده بگیرد

  • برای تجلیل از تنوع و ترویج مدارا، توسعه یادگیرندگان به عنوان شهروندان جهانی

bottom of page