top of page
Stepney_PS_2022_thumbnails-147.JPG

Polityka szkolna

Zasady Priory Primary School

 

Dokumenty polityczne zapewniają, że życie szkolne jest regulowane przez jasny zestaw zasad na każdą okazję. Zapewnia spójność działań i postanowień dla wszystkich dzieci w naszym środowisku uczenia się. Służą one utrzymaniu wysokich standardów w całym zakresie wydarzeń, które mogą mieć miejsce, i umożliwiają personelowi regularne przeglądanie tych wytycznych w celu ponownej oceny procedur.

 

Wszystkie zasady szkoły są dostępne do wglądu dla rodziców i członków społeczności.

Poniżej znajdują się niektóre z tych zasad, które mogą okazać się przydatne:-​​

bottom of page